Entrega Premí.

S’ha fet entrega del sorteig realitzat divendres, el guanyador ha estat n’Arash.